ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
Cana Laboratories
Λεωφόρος Ηρακλείου 446, 14122 Νέο Ηράκλειο
Τηλ: 210 2883300
Fax: 210 2883202
Email: info@cana.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά
Όνομα
Επώνυμο
Τηλέφωνο
E-mail
Επισύναψη Βιογραφικού
Δήλωση χρήσης προσωπικών δεδομένων
Δηλώνω ότι χορηγώ άδεια χρήσης των προσωπικών μου δεδομένων
στην εταιρεία CANA A.E. Φαρμακευτικά Εργαστήρια για τη διαδικασία προσλήψεως.