ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.

Αποστολή

Η αποστολή μας είναι να αναπτύσσουμε, να παράγουμε, να προωθούμε και να διανέμουμε φαρμακευτικά, ιατροτεχνολογικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα προκειμένου να προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις σε νοσοκομεία, φαρμακεία, γιατρούς και ασθενείς, πληρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικής ηθικής και συνεργασίας.