ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.

Αξίες

Ακεραιότητα
Τηρούμε τις υποσχέσεις μας, τιμούμε τις συμφωνίες μας και είμαστε ειλικρινείς με τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες μας, την Πολιτεία και τους φορείς.
Σεβασμός
Εφαρμόζουμε πολιτικές και διαδικασίες με συνέπεια, ώστε να αντιμετωπίζονται όλοι με τον τρόπο που θέλουμε να μας αντιμετωπίζουν.
Αξιοπιστία
Είμαστε συνεπείς στην επίτευξη των αποτελεσμάτων, πληρώντας ή υπερβαίνοντας τις προδιαγραφές.