ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού παίζει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των στόχων της εταιρείας και στην ανάπτυξή της.Λειτουργεί ως έμπιστος σύμβουλος της Διοίκησης και των υπολοίπων τμημάτων της εταιρείας.

Στόχοι του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, είναι να ενθαρρύνει την ομαδικότητα στην εργασία με πνεύμα αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης, διαφάνειας και ενθουσιασμού, σε ένα δίκαιο και αξιοκρατικό περιβάλλον, ίσων ευκαιριών, με αμφίδρομη επικοινωνία και ενημέρωση. Μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, δίνει ευκαιρίες για την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων και παρέχει κίνητρα για επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη. Επιβραβεύει τις καινοτόμους ιδέες, τη δημιουργικότητα και την αποδοτικότητα. Τέλος, το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού συμβάλλει στη διατήρηση ενός εργασιακού κλίματος, που ευνοεί την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.