ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.

Οικονομική Διεύθυνση

Οι κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:

  • Τη συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή των φορολογικών Νόμων και Διατάξεων και την έγκαιρη εκτέλεση των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας.
  • Την πιστή εφαρμογή του λογιστικού συστήματος που είναι σύμφωνο με τις αρχές του Γενικού Ελληνικού Λογιστικού σχεδίου και τη σύνταξη διαφόρων οικονομικών καταστάσεων.
  • Την πραγματοποίηση του οικονομικού προγραμματισμού και την παρακολούθηση εκτέλεσής του.