ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.

Ποιοτικός Έλεγχος

Το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της Cana Laboratories λειτουργεί σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο και αποτελείται από δύο εργαστήρια: το Χημικό και το Μικροβιολογικό. Τα εργαστήρια εμπλουτίζονται συνεχώς με νέα όργανα, μέσα στo πλαίσιo του εκσυγχρονισμού των μεθόδων ανάλυσης, αλλά και της διατήρησης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Cana Laboratories, στο να παράγει ποιοτικά προϊόντα.

Οι εργασίες του τμήματος αφορούν κυρίως:

  • Δειγματοληψίες, έλεγχους και χημικές αναλύσεις σε κάθε παρτίδα πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας, ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων.
  • Ελέγχους κατά τη διάρκεια των διαδικασιών παραγωγής και συσκευασίας.
  • Διεξαγωγή μικροβιολογικών αναλύσεων για τον προσδιορισμό του μικροβιακού φορτίου στα προϊόντα που παράγουμε, αλλά και στα νερά του συστήματος της εταιρείας μας, στον αέρα των αιθουσών, στα υλικά συσκευασίας.
  • Τεκμηρίωση όλων των εργασιών και τήρηση των σχετικών αρχείων.

Η δυναμική εξέλιξη του τμήματος σε Τμήμα Διασφάλισης της Ποιότητας, έχει σαν κύριο άξονα της την τήρηση των «Κανόνων Καλής Παραγωγής» (GMP), ώστε το τελικό προϊόν, να είναι ασφαλές κατά τη χρήση του και σύμφωνο με τις επίσημες υπάρχουσες προδιαγραφές.