ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.

Regulatory & Medical

Ιατρικές Υποθέσεις: Προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της ορθής και επιστημονικά τεκμηριωμένης παροχής πληροφοριών προς όλους τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και το κοινό όταν χρειασθεί. Η παροχή εκπαίδευσης προς το προσωπικό της εταιρείας και κυρίως προς τα τμήματα marketing και πωλήσεων είναι ο δεύτερος άξονας λειτουργίας του.

Ρυθμιστικές Υποθέσεις: Διαχείριση της επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), όπως η υποβολή φακέλων έγκρισης νέων προϊόντων, οι ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας και σημάτων, η φαρμακοεπαγρύπνηση, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα προς τις Ρυθμιστικές Αρχές της χώρας.

Κλινικές Μελέτες: Διατίθεται εμπειρία στην οργάνωση, διεξαγωγή και παρακολούθηση πολυκεντρικών κλινικών μελετών φάσης III και IV.