ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.

Μarketing & Sales

The continuous development of product marketing and sales is a strategic priority for Cana.

Having separate departments for marketing and sales enables us to cater for the special requirements of each product line more efficiently. Our medical representatives visit health professionals regularly to provide up to date information on products and answer any queries based on their in-depth knowledge of Cana’s broad product portfolio.

The Marketing and Sales departments aim to both promote and provide accurate information about all of Cana’s products among health professionals and consumers in Greece.