ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.

Finance

The Finance Department has the following main responsibilities:

  • to monitor and conform to tax legislation and discharge Cana’s accounting and tax responsibilities in a timely manner
  • to ensure that accounts fully conform to Greece’s General Accounting Plan and prepare financial statements
  • to perform financial planning and monitor its implementation.