ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.

Human Resources

The Human Resources Department has a key role to play in achieving the company’s objectives and enabling growth. The department acts as a trusted advisor to the other departments and management.

The department’s remit is to engender a team spirit characterized by mutual respect, transparency, trust and enthusiasm in a work environment based on fairness, merit, equality of opportunity, and two-way communication and feedback. It provides ongoing training opportunities to encourage employees to develop their knowledge and skills, offers incentives for their professional growth, and rewards innovation, creativity and productivity. Finally, the department helps create a work environment that favors a healthy work-life balance.