ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.

Regulatory Affairs & Medical Services

The key priorities of the Medical Services Department are to deliver accurate and scientifically documented information to health professionals and the public as appropriate, as well as to train other company staff, particularly in the fields of Marketing and Sales.

The Regulatory Affairs Department manages our relationship with Greece’s National Organization for Medicines (EOF), including the submission of applications for new product approvals, the renewal of medicinal product licenses and trademarks, the reporting of pharmacovigilance-related matters and the management of any other issues of interest to national regulatory authorities.

Clinical Trials: We are experts in organizing, conducting and following up phase III and IV multicenter clinical trials.