ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
Cooperations

Partnerships

Founded in 1928 and with a consistently successful track record, Cana Laboratories has cemented its reputation as the preferred Greek partner of prominent multinationals in the pharmaceutical and related high-end product sectors.

Molecular Kimal Mylan
Pierre Fabre P&G syngetna
Unilever Seven Seas